25 września 2020

Wezwanie Akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji

 

 

       Zarząd Spółki Przedsiębiorstwa Robót Drogowo-Inżynieryjnych „PRDI”  SA Mława, z siedzibą w Mławie (06-500) przy ul. Stefana Roweckiego „Grota” 8 (dalej „Spółka”), wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000113224, na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw   (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji.

        Dokumenty należy składać w siedzibie Spółki, tj. ul.  Stefana Roweckiego „Grota” 8, 06-500 Mława, w dniach roboczych  (od poniedziałku do piątku) w godzinach 8.00 – 15.00.

        Jednocześnie informuje się, że zgodnie z art. 15 ust. 1 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1798 z późn. zm.) – moc obowiązująca dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem

1 marca 2021 r.

 

 

 Prezes Zarządu                                                Wiceprezes Zarządu

Radosław Rutyna                                                    Maciej Beniuk