Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.

Strona głównaOferta

Czym się zajmujemy

Nasza oferta

ikona

Wykonawstwo robót ziemnych

ikona

Wykonawstwo podbudów w różnych technologiach

ikona

Wykonawstwo nawierzchni

ikona

Wykonawstwo robót brukarskich

ikona

Wykonawstwo odwodnienia

ikona

Frezowanie nawierzchni bitumicznych frezarką

ikona

Odnowa i remonty nawierzchni

ikona

produkcja mieszanek bitumicznych

hak
kropeczki

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw oraz do budowy i modernizacji dróg.

Zapraszamy do współpracy

ikona

Wytwórnia mas bitumicznych

ikona

Koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, równiarki i frezarki

ikona

Rozściełacze mas bitumicznych

ikona

Walce stalowe i ogumione

ikona

Zagęszczarki

ikona

Zespół kruszący

ikona

Sprzęt transportowy

ikona

Sprzęt specjalistyczny

Kadrę inżynieryjno – technologiczną przedsiębiorstwa stanowią pracownicy charakteryzujący się wysoką wiedzą technologiczną i organizatorską, posiadający uprawnienia budowlane do prowadzenia i nadzorowania robót drogowych
plany projektowe

Zapraszamy do współpracy