Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.

logo

Prowadzimy działalność
w zakresie:

  • kompleksowej budowy
  • modernizacji dróg
  • utrzymania dróg
logo

Prowadzimy działalność
w zakresie:

  • badań laboratoryjnych
  • nadzoru
  • wykonawstwa dróg

Czym się zajmujemy

Nasza oferta

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych PRDI S.A. w Mławie to specjalistyczna jednostka budownictwa drogowego prowadząca działalność obejmująca roboty:

Prowadzimy działalność w zakresie kompleksowej budowy, modernizacji i utrzymania dróg,

Specjalizujemy się w produkcji mieszanek mineralno - asfaltowych.

Posiadamy własne laboratorium, prowadzące stały nadzór nad produkcją mieszanek mineralno-asfaltowych,

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, budowy i modernizacji dróg,

Wykonujemy badania laboratoryjne w zakresie podbudów i gruntów,

Prowadzimy stały nadzór nad technologią realizowanych kontraktów,

Zapewniamy wykwalifikowaną kadrę.

hak
kropeczki

Dysponujemy nowoczesnym sprzętem do produkcji mieszanek mineralno-asfaltowych, kruszyw oraz do budowy i modernizacji dróg.

Zapraszamy do współpracy

Kim jesteśmy?

O Firmie

firma budowlana

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 265 z dnia 19.12.1991, w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie. Jest spadkobiercą tradycji i następcą prawnym Rejonu Dróg Publicznych w Mławie.

Od 01.01.1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem założycielskim został Wojewoda Mazowiecki.

Od kwietnia 1999 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie rozpoczęło działania dotyczące prywatyzacji.

W dniu 30 kwietnia 1999 roku wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa poprzez oddanie do odpłatnego korzystania przez spółkę akcyjną.

CZYTAJ WIĘCEJ