Przedsiębiorstwo Robót
Drogowo - Inżynieryjnych PRDI S.A.

Strona głównaO firmie

Kim jesteśmy?

O firmie

firma budowlana

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej Nr 265 z dnia 19.12.1991, w sprawie utworzenia przedsiębiorstwa państwowego o nazwie Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie. Jest spadkobiercą tradycji i następcą prawnym Rejonu Dróg Publicznych w Mławie.

Od 01.01.1999 r., w wyniku reformy administracyjnej kraju, organem założycielskim został Wojewoda Mazowiecki.

Od kwietnia 1999 roku Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie rozpoczęło działania dotyczące prywatyzacji.

W dniu 30 kwietnia 1999 roku wystąpiono z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o dokonanie prywatyzacji bezpośredniej przedsiębiorstwa poprzez oddanie do odpłatnego korzystania przez spółkę akcyjną.

Zarządzeniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 29.06.2000 r. w sprawie prywatyzacji bezpośredniej oraz na podstawie art. 52 Ustawy z dnia 30.08.1996 r. o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych dokonano przekształcenia Przedsiębiorstwa Robót Drogowo – Inżynieryjnych w Mławie w spółkę.

Rozpoczęcie działalności przez spółkę przyjmuje się na dzień 01.08.2000 r. w oparciu o umowę spółki sporządzoną aktem notarialnym.

Spółka kontynuuje działalność w zakresie kompleksowej budowy, modernizacji i utrzymania dróg oraz jest zarządzana przez wysoko wykwalifikowaną kadrę, która realizuje inwestycje zgodnie z obowiązującymi normami i wymogami technicznymi.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz zastosowaniu najwyższej jakości sprzętu oraz materiałów zdobyliśmy zaufanie wielu klientów.
Zapraszamy do współpracy oraz do zapoznania się ze szczegółową ofertą PRDI S.A. Mława.

firma budowlana